کد خبر: ۶۴۱۹۳
تاریخ انتشار: ۱۱ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۱:۳۵
حسن صادقي
قائم مقام دبيرکل خانه کارگر

در رساي طرح تحول سلامت و آثار مخرب آن در همه حوزه‌ها مطالب زيادي گفته و نوشته شد. از اينکه تقاضاي القايي را موجب رشد خواهد شد تا سپردن سرنوشت بخش بهداشت و درمان کشور به پزشکان و ارتقاي تعرفه‌ها و شيفت کردن بيماران به سمت بخش خصوصي که منتج به درآمدهاي نجومي‌پزشکان و جراحان خواهد شد و از اينکه طرح تحول سلامت با شيوه اجرايي توسط وزير فعلي، کشتي صندوق‌هاي بيمه‌اي را به گل خواهد نشاند و از طرفي سرنوشت بيمار را در اختيار فراهم کنند، خدمت قرار خواهد داد و عوارضي سوء آن گفتيم و گفتيم و گفتيم اما هزار حيف و صدحيف که گوش شنوايي وجود نداشت. گفتيم خطاب به دولت که پزشکان محترم نماينده حاکميت و حامي‌مردم نيستند و قطعاً پس از دوران مسئوليتي در بخش خصوصي، تجارت و توليد انواع صنايع و بازار مربوط به بهداشت و درمان را قبضه خواهند کرد. گفتيم که جناب دولت دنياي پيشرفته امروز عنان اختيار مديريت حوضه درمانش را به پزشکان نمي‌دهد و تلاش نموده‌اند حوزه مديريت و امر درمان و نظام بهداشت کشور خود را به غير پزشک واگذار نمايند.
گفتيم برادر عزيز، رئيس دولت محترم ارتباط عاطفي پزشکان با مسئولان، نفوذ مؤثري را خواهد داشت که اين نفوذ به نفع کشور و طبقه محروم که اکثريت جامعه را تشکيل مي‌دهند، نخواهد بود. گفتيم ارتقاي درآمدهاي کاذب در بلند مدت هم تقاضاي القايي در بازار اشتغال و هم حوزه¬هاي علم و دانش کشور را تحت تأثير قرار خواهد داد که شاهد شيفت تندي از دانش پژوهان و دانشگاهيان کشور به سمت علوم اجتماعي خواهيم بود. لذا کسي توجه نکرد، چون اين مطالب از زبان نماينده کارگران بود. اما امسال شاهد عوارض و پيامدهاي آن در حوضه دانشگاهيان هستيم که در همين کنکور سراسري که به تازگي برگزار شد، بيش از 60درصد شرکت کنندگان ترجيح داده‌اند در علوم اجتماعي شرکت کنند. وقتي از سوال مي‌شود که چرا در حوزه صنعت و مهندسي صنايع شرکت نکرده ايد، مي‌گويند درآمدي که در اين حوزه است، در آن حوزه وجود ندارد. سوال از وزير بهداشت اين است که جناب قاضي زاده بنا داريد کشور را به کجا بکشانيد؟ آيا ورشکستگي که امروز در همه حوزه‌هاي ذکر شده و حاصل سياست‌هاي غلط جنابعالي بوده، کافي نيست؟ آيا زمان آن نرسيده تا واقعيات را به رئيس دولت منتقل نماييد و واقعه را قبل وقوع بحران علاج کنيد. به نظر مي‌رسد زمان آن رسيده که وزير بهداشت را صريحاً عزل و اجازه تحميل هزينه‌هاي پيدا و نهان بيشتر به کشور را به وي ندهيم. البته اگر روابط عاطفي بين ايشان و رئيس دولت کريمه بگذارد؟!


نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار