کد خبر: ۶۴۹۱۴
تاریخ انتشار: ۲۹ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۳:۱۵
تعداد شش انبار و سیلوی دولتی توسط سازمان خصوصی‌سازی از طریق مذاکره واگذار می‌شود.
تعداد شش انبار و سیلوی دولتی از طریق مذاکره واگذار می‌شود

به گزارش روابط عمومی سازمان خصوصی سازی به نقل از ایبِنا، سازمان خصوصی‌سازي به موجب قوانین و مقررات تعداد شش انبار و سیلوی دولتی را با همان قیمت و شرایط مقرر در آخرین آگهی عرضه مزایده و اسناد مرتبط، از طریق مذاکره به صورت 15 درصد نقد و بقیه اقساط 6 ساله واگذار می‌کند.
بر این اساس سیلوی شوشتر – منطقه 4 به قیمت کل پایه 92 میلیارد و 976 میلیون و 76 هزار و 740 ریال و وجه تضمین خرید از طریق مذاکره به ارزش 2 میلیارد و 789 میلیون و 282 هزار و 303 ریال، سیلوی قدیم ازنا – منطقه 12 به قیمت کل پایه 168 میلیارد و 759میلیون و 500هزار ریال و وجه تضمین خرید از طریق مذاکره به ارزش 5 میلیارد و 62 میلیون و 785هزار ریال، انبار مکانیزه همدان – منطقه 13 به قیمت کل پایه 178 میلیارد و 550 میلیون ریال و وجه تضمین خرید از طریق مذاکره به ارزش 5 میلیارد و 356 میلیون و 500 هزار ریال، سیلوی قدیم سقز – منطقه 13 به قیمت کل پایه 161 میلیارد و 92میلیون و 700هزار ریال و وجه تضمین خرید از طریق مذاکره به ارزش 4 میلیارد و 832 میلیون و 781هزار ریال، سیلوی قدیم همدان – منطقه 13 به قیمت کل پایه 134 میلیارد و 946 میلیون ریال و وجه تضمین خرید از طریق مذاکره به ارزش 4 میلیارد و 48 میلیون و 380 هزار ریال، انبار مکانیزه نهاوند– منطقه 13 به قیمت کل پایه 117 میلیارد و 899 میلیون و 127 هزار و 400 ریال و وجه تضمین خرید از طریق مذاکره به ارزش 3 میلیارد و 536 میلیون و 973 هزار و 822 ریال شش انبار و سیلوی دولتی هستند که روی میز مذاکرده می‌روند.
در این زمینه متقاضیان باید درخواست کتبی خود به همراه اصل ضمانتنامه بانکی/رسید واریز نقدي معادل مبلغ تضمین اعلام شده برای هر یک از موارد ذکر شده را تا پایان وقت اداری روش شنبه، سوم شهریور ماه جاری به دفتر بازاریابی و واگذاري بنگاههای سازمان خصوصی‌سازی تحویل و رسید دریافت کنند.
نام:
ایمیل:
* نظر: