کد خبر: ۷۳۵۵۵
تاریخ انتشار: ۲۷ فروردين ۱۳۹۸ - ۱۴:۰۸

ندا قلي زاده فرايم

کارشناس مالی

در شرکت‌هاي دانش بنيان دانش و فناوري جزيي جدايي ناپذير از دارايي اساسي آنهاست که اين دو مقوله جزئي از سرمايه اصلي سازمان نيز به حساب مي‌آيند . اين شرکت‌ها به دليل ماهيت دانش محور بودن و پويايي‌هاي رقابتي بازار و تغيير در نيازها و خواسته‌هاي مشتريان ، نيازمند شناخت...چالش‌هاي موجود در مسير توسعه خود هستند بنابراين براي گذار به اقتصاد دانش بنيان بايد چالش‌ها و موانع پيش روي اين شرکت‌ها به خوبي شناسايي گردند. شرکت‌هاي دانش بنيان اغلب با وجود گفته‌هاي مسئولين دولتي مبني بر حمايت از آنها همچنان با مشکلات بسياري روبرو هستند که مانع رشد و شکوفايي آنها مي‌شود. يکي از مهمترين مسائل پيش روي آنها عدم وجود نقدينگي کافي در اين شرکت‌هاست که اغلب ادامه مسير را غير ممکن يا بسيار سخت مي‌کند در نتيجه عدم تامين آن از طريق منابع دولتي يا بانکهاي خصوصي و سياست‌هاي ناموزون حمايتي دولت سد راه ادامه کار توسط اين گروه از شرکت‌هاي تحقيقاتي به حساب مي‌آيد. نبود امنيت (ريسک) سرمايه گذاري بر ايده‌هاي شرکت براي سرمايه گذاران ، تحقيقات بازاريابي ضعيف ، قيمت گذاري نامناسب و غير واقعي محصول و خدمت در بازار، قوانين سخت و دست و پاگير دولت از جمله چالش‌هاي ديگر پيش روي اين شرکت‌هاست.

در اين خصوص دولت و ارگان‌هاي دولتي با افزايش حمايت مادي و معنوي ،حذف قوانين دست و پاگير حمايتي ، مي‌توانند زمينه رشد و شکوفايي اين صنعت نوپا فراهم آورد.

آخرین اخبار