کد خبر: ۷۸۷۲۹
تاریخ انتشار: ۳۱ تير ۱۳۹۸ - ۱۴:۳۰

محمد فاضلی

رئیس سابق اتاق اصناف ایران

برقراری امنیت از جمله وظایف حکام و دولتها است که تقریبا تمام اندیشمندان سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بر آن توافق دارند. امنیت تنها منحصر به موضوعات حقوقی و انتظامی نیست، بلکه متغیرهای اقتصادی نیز تا جایی که در مختصات امنیت جامعه و کشور ...شناسایی شود، میبایست مورد اهتمام دولت و حاکمیت قرار گیرد. پس از انقلاب اسلامی به دلیل بروز و ظهور برخی از چالشها، امنیت اقتصادی، به ویژه تامین کالاهای اساسی از موضوعات اصلی سیاستگذاری کلان بوده که در قالب عناوینی چون تنظیم بازار، توزیع هدفمند کالاهای اساسی و... مورد توجه قرار داشته و همچنان از اهمیت بسیاری برخوردار است. در این میان، آنچه اهمیت دارد، این پرسش است که چه کسی از دانش و شناخت کافی برای تنظیم بازار برخوردار است؟ در طول سالهای گذشته همواره دولتها محور تنظیم بازار بودهاند و اصناف در کنار آنها با قوت یا ضعف حضور داشتهاند. در حالی که، دولت در این زمینه با نقص اطلاعات مواجه است و اصناف به عنوان عاملین بازار از شناخت به مراتب بیشتری برخوردارند.

... در دولت یازدهم و دوازدهم نیز تا به امروز آنگونه که باید اصناف در تامین کالا و توزیع کالاهای اساسی نقشی نداشته است. اصناف به عنوان توزیعکننده کالای مصرفی و واحدهای کوچک و متوسط تولیدی در اقتصاد ایران ایفای نقش کرده است و این امر که بگوییم اصناف در زمینه تامین کالا نقش داشته است از پایه اشتباه است چراکه تامینکننده کالاهای اساسی مردم دولت تحت شرکت بازرگانی دولتی ایران بوده است. آنچه از سوی دولت به بخش خصوصی واگذار شده است بحث تنظیم بازار و تامین کالای اساسی نیست بلکه توزیع کالاهایی است که در اولویتهای دوم و سوم نیاز مصرفکنندگان قرار دارد. بنابراین تامین کالا و کمبود آن برعهده مقامات دولتی است و آنان باید در این خصوص پاسخگو باشند. اصناف به عنوان عضوی از ستاد تنظیم بازار کشور، مجموعه گزارشهای موجود را به دولت ارائه داده و میدهد و در آخر رئیس دولت و سایر مقامات دولتی ایران هستند که باید در این گونه مسائل به عموم ملت ایران گزارش دهند. تا به امروز اصناف توانسته است نوسانات حاصل از توزیع کالا و کمبودهای موجود را پیش از هر دستگاه نظارتی دیگر به دولت گزارش کند و در این زمینه خانواده اصناف نقش اثرگذار داشته است. بنابراین تامین کالاهای اساسی برعهده دولت و تجار است و نظارت بر عرضه را اتاق اصناف در کنار دیگر دستگاههای نظارتی انجام میدهد تا سیستم عرضه و بازار آنها سالمسازی شود. درسطح خردهفروشی اصناف مکلف به کنترل بازار است اما برای اجرای درست این وظیفه به ابزار، امکانات و بودجه نیاز دارد. در این راستا در کنار دولت اصناف بازار کالاهای اساسی را کنترل کرده و میکند و همواره در جهت حمایت از مصرفکننده و بنگاههای کوچک و متوسط گام برمیدارد.

منبع: آینده نگر

نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار