کد خبر: ۸۵۲۵۳
تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۳۹۸ - ۱۵:۳۲

سعید بهروان فر

کارشناس مشاوردر امور مدیریت فروش و بازاریابی

با گسترش روز افزون تکنولوژی و رقابت تنگاتنگ میان شرکت ها و سازمان ها در عصر فعلی و ربودن گوی سبقت و پیشتازی درعرصه صنعت ، تولید ، بازرگانی، و یا خدمات و افزایش کیفیت خروجی های سازمان و شرکت ها و همچنین افزایش جوانان و نخبه های اهل فن و

جویای کار، درتشکیل کسب و کارهای نوپا و به تعبیری استارتاپ ها ، هر روزه شاهد تنگ تر شدن حلقه رقابت و گرفتن سهم بازار بیشتر در میان انبوهی از انواع شرکتها و سازمان ها و کسب و کارهای کوچک و بزرگ هستیم. و افرادی قطعا" در این راستا می توانند حرف اول را درکسب و کارشان بزنند که تکنیک هایی را رعایت کرده و از آن بهره مند باشند .بدین منظور مدلی تحت عنوان 50 ویژگی بارز شرکت های دانش بنیان در ذیل گردآوری و تدوین گردیده که شرح آن را در ذیل می خوانید:

تعریف مختصر شرکت های دانش بنیان

شرکت های دانش بنیان همانطور که از نام آن پیداست به شرکت هایی گفته می شود که ساختار و بنیان آنها بر اساس دانش ، فن آوری، تحقیق، هم افزایی علم و ثروت، طراحی، تکنولوژی و متخصصین کار آزموده و افراد تحصیلکرده با تحصیلات آکادمیک و دانشگاهی تشکیل و بنیانگذاری گردیده است.

مشخصات شرکت های دانش بنیان

1- عموما" اینگونه سازمان ها بیانیه ماموریت و رسالت سازمانی تعریف شده دارند. 2- وجود تفکر سیستمی در اینگونه سازمان ها مشهود است. 3- برای سازمان ، واحدها و اجزاء آن راهنما ، چارت و نمودار سازمانی دارند . 4- ساختار سازمان بر اساس دانش ومعلومات وفناوری بنیان نهاده شده است . 5- آموزش را یک اصل می دانند و به وجود واحد آموزشی در سازمان و هدایت کارکنان برای آموزش های دوره ای تاکید دارند.

6– مدیران اجرایی اینگونه سازمان ها از اصول و تئوری های پیشرفته مدیریت تبعیت می کنند. 7- سازمان را به عنوان یک سیستم باز و پویا و بهم پیوسته از اجزا که با محیط پیرامون خود در تعامل اند، نگاه می کنند و به مجموعه سازمان به عنوان یک کل می نگرند. 8–در اینگونه سازمان ها برنامه ریزی استراتژیک برای چشم انداز سازمان از اهمیت بالایی برخوردار است . 9- ازمدل های مختلف برنامه ریزی ،سازماندهی و تقسیم کار در سازمان استفاده می شود. 10- مدیران ایندست سازمان ها عموما تحصیلات آکادمیک دارند و ازایده ها ، پیشنهادات و استدلال برتر کارکنان استقبال می کنند وبه صحبت های زیر دستان گوش فرا میدهند . 11–رعایت سلسله مراتب و سطوح مدیریتی (مدیران عملیاتی – مدیران میانی – مدیران عالی) در سازمان جزو ساختار اساسی اینگونه سازمان هاست . 12– وجود بروکراسی اداری پیشرفته سیستمی و مدرن ،همراه با تفویض اختیار و اعطای مسئولیت به زیر دستان در اینگونه سازمان ها مشهود است. 13- مدیران اینگونه سازمان ها با مشارکت گروهی کارکنان در حل سائل پیچیده سازمان به رهبری سازمان می اندیشند . 14- طبقه بندی و شرح وظایف را یک اصل می دانند و برای تمام مشاغل درون سازمان تعریف دارند. 15- به سازمان دیدگاه آینده نگر دارند ودر مقابل تغییرات محیطی از سیستم مدیریت اقتضایی استفاده میکنند. 16- مدیران ارشد اینگونه سازمان ها دیدگاه شایسته سالاری و نخبه پرور دارند . 17- جذب و استخدام نیروی انسانی متخصص با در نظر گرفتن جایگاه مناسب و سمت مشخص برای هر یک ازکارکنان را در دستور کارقرار میدهند. 18-نیروی انسانی تحصیلکرده و حرفه ای را سرمایه های ارزشمند و گرانبهای سازمان می دانند و همواره رفتاری مبتنی بر عاطفه و ارزش های انسانی با کارکنان دارند. 19-استفاده و به کار گیری از مشاوران تخصصی درسازمان خاصه مارکتینگ و حقوقی و استفاده بالقوه از توانمندی آنها در ارائه راه حل های مناسب به عنوان مکانیزم قوی مشورتی برای مدیران سازمان بچشم میخورد. 20- به اصول مدیریت رفتار سازمانی و ایجاد انگیزش دربین کارکنان پایبندند. 21-به مطالعه سنجی کار و ایجاد سیستم ارزیابی عملکرد کارکنان و شناسایی راندمان کاری آنها توجه می کنند. 22- به مفاهیم کارایی اثر بخشی و بهره وری سیستمی برای سازمان معتقدند 23–وحدت فرماندهی دارند ،بطوریکه هر کارمند از یک مدیر تبعیت م کند . 24- وجود سیستم تشویق و تنبیه و پاداش (ارزیابی عملکرد)در اینگونه سازمانها وجود دارد.

25- برگزاری جلسات مدیران اینگونه سازمان ها با برنامه ریزی قبلی وبر اساس محور مدیریت زمان بوده و از جلسات غیر ضروری و تماسهای تلفنی زائد،حتی المقدور پرهیز می کنند. 26- در اینگونه سازمان ها فرهنگ وجو سازمانی از اهمیت بالایی برخورداراست. لذا با تقویت محیط داخلی سازمان و جذب کارکنان فرهیخته و تحصیلکرده درصدد ارتقای فرهنگی جو حاکم بر سازمان هستند. 27- تبادل اطلاعات فنی مدیران عملیاتی با کارشناسان سازمان وهمکاری آنها با مدیران رده های بالاتردر اینگونه سازمان ها به چشم می خورد. 28- رعایت اخلاق و شرافت کاری و عدم تخریب رقبا در بازار را از اصول مهم اخلاقی می دانند و به آن پایبند هستند. 29-بخش عمده تصمیم گیری ها در سازمان بر اساس ارزیابی آمار و ارقام و گزارشات مکتوب صورت می گیرد. 30- ،مدیران ارشد اینگونه سازمان ها ، هماهنگی ، تعامل و همکاری سازنده بین پرسنل را بعنوان عناصر مدیریت رعایت کرده و کارکنان را جهت دستیابی یکپارچه به اهداف سازمان با یکدیگر مرتبط میکنند. 31-عموما"مشاغل موجود در سازمان با کارکنان مربوطه تطابق دارد و موضوع تخصصی کردن کار در رده های سازمان دنبال می شود. 32-روابط غیر رسمی دراینگونه سازمان ها کمتر بچشم می خورد و اکثرکارکنان با اهداف شرکت همسو بوده و ازقوانین و مقررات داخلی سازمان تبعیت می کنند. 33- تبیین متد و روش های انجام کار درست و عارضه یابی و شناخت گلوگاه های سازمان در واحد تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش ها توسط کارشناسان زبده بررسی و اعلام می گردد. 34-مدیران شاغل در اینگونه سازمان ها در اتخاذ تصمیمات خود قاطع هستند . 35- ریسک و متغیرهای محیطی و شاخص های چرخه عمر محصول را مورد تجزیه تحلیل قرار میدهند. 36- فضای کافی برای رشد ، شکوفایی ،خلاقیت و ترفیع کارکنان دراینگونه سازمان ها وجود دارد. 37-ارتباطات موثرمدیران با کارکنان،نظرخواهی و مشارکت فعال کارکنان در امور جاری سازمان از مشخصه های بارز اینگونه سازمان هاست.. 38-گردش اطلاعات در اینگونه سازمان ها همیشه دو سویه بصورت بالا به پایین و برعکس می باشد. 39- همیشه از سوی مدیران اینگونه سازمان ها، تقاضاهایی که بستر و زیر ساخت های آن در سازمان موجود باشداز زیر دستان تقاضا می گردد. 40- خلاقیت ونوآوری در سازمان یک اصل مورد توجه بوده ومدیران تولید در اینگونه سازمان ها به ایجاد تنوع محصولات و افزایش خطوط تولید در سازمان می اندیشند. 41- سیستم حقوق و دستمزد اینگونه سازمان ها بر اساس تخصص -لیاقت - و جایگاه سازمانی پرسنل و پرداخت حقوق سر وقت کارکنان و همچنین رعایت مزایای تامین اجتماعی برمبنای قوانین جدیدکار، پایه گذاری و تدوین گردیده است . 42- از منابع موجود به نحو صحیح استفاده می کنند و همواره درصدد افزایش سود سازمان و کاهش هزینه های ثابت و جاری سازمان هستند . 43- در صورت های مالی پس از استخراج سود شرکت ، بر روی مدیریت سرمایه و افزایش بنیه های مالی و دارایی های ثابت شرکت ، تاکید دارند . 44- توجه به ارتقای کیفیت و بسته بندی مدرن محصولات ،محور اصلی تولیدات اینگونه سازمان ها می باشد. 45-تمایل به ارتقا سیستم ارتباطی شرکت با محیط پیرامون و توجه به تبلیغات موثر و بهره مندی از روش های نوین ارتباط با مشتریان و مخاطبین از سوی مدیران اجرایی ویا فروش همیشه مد نظر است . 46-به پروموشن ،تبلیغات، بعنوان سرمایه گذاری بلند مدت می نگرند وبه آمیخته های بازاریابی نوین توجه ویژه دارند و از سیستم توزیع آسان و سریع و نیز تجزیه تحلیل رفتار مصرف کننده برای تولیدات خود بهره می جویند. 47-برای حضوردر بازار و گرفتن سهم بازاربیشتر از رقبا ، همراه با تحقیقات بازاریابی به سازماندهی تیم فروش در سازمان مبادرت ورزیده و در تلاشند تا با ساختن محصولات برندینگ و معرفی لوگوی تجاری خویش سهم و جایگاه عمده ای از بازار را در آینده کسب کنند. 48-منابع اطلاعاتی مدیران اینگونه سازمان ها به روز بوده و از منابعی مانند سایت ها ، مجلات ، ومنابع موثق خبری استفاده می کنند. 49-از آینده بازار و نوسانات اقتصادی ،بازارهای سرمایه ، بورس ، نوسانات ارزی ،تعرفه های امور گمرکی و حمل و نقل و حقوق تجارت و ...اطلاع حاصل می کنند . 50- از اوضاع و احوال و خبرهای، سیاسی ، فرهنگی ،و تکنولوژیکی روز دنیا با خبر بوده و از آنها درتعاملات دولتی و تصمیم گیری کلان امور کاری استفاده می کنند.

نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار