کد خبر: ۸۷۸۴۲
تاریخ انتشار: ۲۶ آبان ۱۳۹۸ - ۱۴:۱۲

فرج الله رجبی

رئیس سازمان نظام مهندسی ایران

طی سه سال منتهی به سال ۹۷ میزان تولید مسکن در کشور عددی کمتر از ۴۰۰ هزار واحد بوده است؛ یعنی هر سال بیش از ۵۰۰ هزار واحد از نیاز واقعی جامعه عقب بوده ایم.

دولت نمیتواند به تنهایی از عهده تأمین نیاز جامعه به مسکن بر بیاید. از سوی دیگر اجرایی شدن طرح.. اقدام ملی مسکن، عاملی مؤثر بر تحرک بخش خصوصی برای تأمین مسکن است و این طرح خوب است اما باید با نگاه تشویقی منجر به افزایش تمایل بخش خصوصی برای همکاری همراه باشد.

در اهتمام سه سالهام در پیگیری موضوع خروج ساخت و ساز از رکود، بارها بر این امر تاکید کردهام که سیاست بخش مسکن، خرده سیاست نیست بلکه یک سیاست راهبردی محسوب میشود؛ ایجاد یک میلیون شغل و بهبود شرایط کسب و کار با رونق بخش ساخت و ساز امکانپذیر خواهد بود.

اگر دولت از تأمین مسکن حمایت نکند، تحولی اتفاق نخواهد افتاد، البته در این بین اولویت با وزارت راه و شهرسازی است اما سایر وزارتخانهها از وزارت کشور تا وزارت نیرو و نفت هم باید همکاریها و حمایتهای لازم را داشته باشند.

دولت نباید به عنوان مداخلهگر بلکه به عنوان ایجاد کننده جریان راهبردی و تسهیل کننده روند، به ساخت و ساز و بخش مسکن ورود داشته باشد. اگر قصد رونق کسب و کار و ایجاد اشتغال و تولید مناسب را داریم باید بخش مسکن و ساخت و ساز را فعال کرده و از رکود خارج کنیم.

با توجه به دیدگاه برخی از منتقدان ورود دولت به اقدامات راهبردی ساخت و ساز، یادآور میشوم برخی میگویند که خارج شدن ساخت و ساز از رکود، باعث تورم و گرانی مسکن خواهد شد، آیا در سالهایی که رکود بود شاهد افزایش قیمت نبودیم؛ رکود ساخت و ساز باعث شد که سرمایهها به سمت سکه و ارز تمایل پیدا کرده و مشکلات عدیدهای را ایجاد کند.

سال آینده سال دشواری خواهد بود، بودجه انقباضی است، روی درآمد نفت هم نمیتوانیم حساب کنیم، بنابراین نیازمند سرمایه بخش خصوصی هستیم تا رونق تولید و پویایی اقتصادی را شاهد باشیم، اگر تصمیم گیرنده در طرح اقدام ملی مسکن بودم، این طرح را بسیار ساده مینوشتم و زمینه را برای ورود سرمایه گذار تسهیل میکردم.

دولت میتواند به ازای زمینی که در اختیار سازنده قرار میدهد، واحدهای ساخته شده دریافت کند، شهرداریها هم این امکان را دارند که در قبال اعطای پروانه،
درصدی از واحدهای ساخته شده را از سرمایهگذار طلب کنند.

منبع: خانه ملت

نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار