کد خبر: ۸۸۰۴۶
تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۳۹۸ - ۱۸:۳۲
تجارت آنلاین بر اساس نظرات کارشناسان بررسی کرد؛
درآمد حاصل از اصلاح قیمت حاملهای انرژی در میان مدت و بلندمدت موجب میشود قرص نانی که توزیع میشود بزرگ و بزرگتر شود و این قطعاً به نفع کل جامعه و خصوصاً خانوارهای کم درآمد خواهد بود.

راهکارهای تحقق عدالت با اصلاح قیمتها

گروه اقتصاد کلان: اساس و زیرساخت سیاست ها و برنامه های اقتصادی کشور به گونه ای است که معمولا قشر مرفه و برخوردار از آن منتفع می شوند و بیش از پیش بر ثروت خود می افزایند و از سوی دیگر قشر کم درآمد و ضعیف هم ضعیف تر و ناتوان تر می شوند و همین امر منجر به افزایش شکاف طبقاتی شده و می شود. بر این اساس لازم است که هر از گاهی اقتصاد تن به تیغ جراحی بسپارد تا بهبود پیدا کند و فاصله شکاف طبقاتی کم و کمتر شود. اصلاح حامل های انرژی از جمله بنزین از جمله این سیاست ها و جراحی های اقتصادی است که هفته گذشته و با تصمیم سران قوا به اجرا در آمد و همان طور که انتظار می رفت موجبات اعتراض و ناراحتی عده بسیاری از هموطنان شد.

اصلاح قیمت سوخت عین عدالت است

در این ارتباط یک کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه با اصلاح قیمت بنزین ضریب جینی و شکاف طبقاتی کاهش مییابد و این عین عدالت است، گفت: اعتراضات امروز مردم هم به افزایش قیمت سوخت نیست، به ناکارآمدیها و دعواهای سیاسی است.

به گزارش تجارت،سعید لیلاز در گفت وگو با فارس با اشاره به مزایای اصلاح قیمت حاملهای انرژی، اظهار داشت: در این دوره فقط اصلاح قیمت بنزین انجام شد اما من معتقدم بهتر بود اصلاح قیمت همه حاملهای انرژی انجام میشد.

وی ادامه داد: در کنار قاچاق و افزایش بی رویه مصرف به دلیل غیرواقعی بودن نرخ سوخت، یکی از مشکلات ما این است که در این کشور طی ۱۰۰ سال گذشته صدها میلیارد تومان سرمایهگذاری انجام شده است تا یک ماده بسیار ارزشمند را از زمین استخراج کنیم اما متاسفانه به جای آن که این منابع ملی سرِسوزنی لبخند بر لبان کسی بنشاند، فقط به آلودگی زیست محیطی، سرطان و ترافیک تبدیل شده است، شما ببینید ما در ۴۰ سال گذشته با محیط زیست خود چه کار کردیم؟ همه اینها به خاطر سیاستهای دولتها در قبال سوخت بوده است.

این کارشناس اقتصادی افزود: در ۶ سال گذشته ظرفیت تولید گاز طبیعی ایران از حدود ۳۲۰ میلیون متر مکعب، به حدود یک میلیارد مترمکعب در روز رسیده است؛ کل صادرات روسیه به اتحادیه اروپا کمتر از ۵۵۰ میلیون متر مکعب گاز در روز است و با این ۵۵۰ میلیون مترمکعب صادرات روزانه، کل اروپا را در حوزه گاز، گروگان خود گرفته است و همیشه به عنوان یک ابزار از آن استفاده میکند.

لیلاز ادامه داد: ظرفیت تولید گاز طبیعی ما در ۶ سال گذشته سه برابر شده است اما دریغ از اینکه یک لبخند بر لب مردم بنشیند.

وی تأکید کرد: به خاطر سیاستهای اشتباه قیمت سوخت، نهایت بیعدالتی در همین توزیع قیمت سوخت داشتهایم، در حالی که جمعیت تهران ۱۰ درصد کل جمعیت کشور است، مصرف بنزین تهران بیش از یکسوم مصرف کل ایران است و این معنایی ندارد جز این که تهرانیها به طور متوسط ۳ برابر ایرانیها مصرف بنزین دارند.

بهره مندی کم درآمدها از اصلاح قیمت سوخت

همچنین یک اقتصاددان دیگر گفت: درآمد حاصل از اصلاح قیمت حاملهای انرژی در میانمدت و بلندمدت موجب میشود قرص نانی که توزیع میشود بزرگ و بزرگتر شود و این قطعاً به نفع کل جامعه و خصوصاً خانوارهای کمدرآمد خواهد بود. جمشید پژویان در گفتوگو با خبرگزاری فارس، با تأکید بر ضرورت اجرای واقعیسازی نرخ حاملهای انرژی اظهار داشت: واقعیسازی نرخ حاملهای انرژی در چارچوب مبانی اقتصاد، امری قطعی است و بهترین علامتدهنده در اقتصاد، قیمتها هستند. وی با مثبت برشمردن اصلاح قیمت حاملهای انرژی، گفت: از جهتی این موجب بهبود تخصیص منابع در میانمدت و بلندمدت میشود و موجب میشود قرص نانی که توزیع میشود بزرگ و بزرگتر شود و این قطعاً به نفع کل جامعه و خصوصاً خانوارهای کمدرآمد و فقیر خواهد بود. این اقتصاددان بیان کرد: زمان اجرای واقعیسازی نرخ حاملهای انرژی باید مناسب باشد، نه زمانی که مردم تحت بیشترین فشارهای اقتصادی هستند، به هر حال درست است که واقعیسازی نرخ حاملهای انرژی، سیاستی درست است، اما اجرای آن در چنین زمانی موجب میشود که شوک دیگری به مردم وارد شود و در کوتاهمدت آنها را متأثر کند. وی تأکید کرد: در شرایطی که پس از برجام، تحریمها برداشته شده بود و شرایط مناسبی وجود داشت، واقعیسازی نرخ حاملهای انرژی و اصلاح قیمت بنزین، زمانی مناسب بود، نه امروز که بیشترین تحریمها علیه کشورمان اعمال میشود و مردم در تنگنای شدید اقتصادی هستند. پژویان گفت: اما این افزایش قیمت بنزین در زمان فعلی بهانهای برای مردم میشود که کلاً از فشارهای اقتصادی گلهمند شوند و فریاد بزنند و یا اینکه اعتراضاتی داشته باشند.

افزایش نرخ بنزین به کاهش قاچاق سوخت میانجامد

معضل قاچاق سوخت طی ماه ها و سال های گذشته ضربات و لطمات سنگینی به اقتصاد کشور وارد آورد و اصلاح قیمت بنزین شاید بتواند مانع از گسترش آن بشود. در این خصوص نیز یک کارشناس اقتصادی اظهار داشت: : بنزین به عنوان یکی از حاملهای انرژی متعلق به همه مردم است، ولی عدهای به ناحق از آن بهره میبرند افزایش نرخ بنزین سبب کاهش قاچاق سوخت میشود و فایده آن به جیب مردم بر میگردد. به نقل از صدا و سیما، علی سرزعیم اظهار داشت: اختلاف قیمت بنزین در داخل و خارج کشور، انگیزه قاچاق بنزین را فراهم کرده است که در نهایت به ایجاد رانت و فساد اقتصادی میانجامد.

نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار