کد خبر: ۱۴۲۴۰۷
تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۳۹۹ - ۱۶:۳۰

جعفر قادری

نماینده شیراز در مجلس

با وجود آنکه مردم با مشکلات بسیار از جمله مشکلات معیشتی رو به رو هستند، شاهد برخی رفتارها هستیم که ریشه در سیاسی کاری دارد و دردی از مردم درمان نمی کند. در این شرایط دیدگاههای برخی از جریانات سیاسی نشان می دهد به دنبال دوقطبی کردن جامعه هستند زیرا نان برخی از جریانات سیاسی در تنشزایی، حساسیت و دوقطبی کردن جامعه است چرا که دیدگاههای آنها در فضای آرام خریداری ندارد. این جریانات زمانی میتوانند نظرات مردم را به خود جلب کنند که فضای دو قطبی در جامعه ایجاد کنند و از این طریق به اهداف سیاسی خود برسند در صورتی که دیگر اینگونه استراتژیها هم در جامعه نخ نما شده و از اهمیت چندانی برخوردار نبوده است. این رفتارها برای مردم عادی شده و دیگر خریداری ندارد. مردم ملاحظه کردند که از اعتماد به این جریان سیاسی دچار ضرر و زیانهایی شدند و چنین روشهایی که برخی از جریانات سیاسی به آن متوسل میشوند منسوخ شده است. مردم به دنبال مسئولانی هستند که وقت خود را صرف خدمترسانی کنند و چنین موضوعاتی را نمیپذیرند، اما عدهای همچنان سعی دارند که وجود مشکلات را به مسائل سیاسی و همچنین عدم ارتباط با آمریکا گره بزنند. غربیها زمانی گستاخ میشوند و چشم طمع به مسائل داخلی ما میدوزند که در داخل کشور برخیها مواضع منفعلانه داشته باشند و حل مسائل را به ارتباط با غرب دهند، اما اینها بدانند که برای مرتفع شدن مشکلات اقتصادی کشور بایستی به ظرفیتهای داخلی تکیه کرد.

نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار