کد خبر: ۳۷۶۵۳
تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۳۹۵ - ۱۳:۱۸
شرکت بيمه پاسارگاد براي چهارمين سال متوالي در سطح يک توانگري مالي قرار گرفت.
شرکت بيمه پاسارگاد براي چهارمين سال متوالي در سطح يک توانگري مالي قرار گرفت.  طبق ارزيابي صورت هاي مالي مصوب سال۱۳۹۴ توسط بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران، شرکت بيمه پاسارگاد موفق به کسب سطح يک توانگري مالي مؤسسات بيمه با نسبت توانگري ۱۱۸ درصد شده است.
بر اساس گزارش هاي دريافتي، در متن نامه بيمه مرکزي آمده است: «در اجراي ماده ۶ آيين نامه نحوه محاسبه و نظارت بر توانگري مالي مؤسسات بيمه (شماره ۶۹) و حسب بررسي و کنترل انجام شده، بر اساس آخرين صورت هاي مالي ، نسبت توانگري مالي آن شرکت براي سال مالي ۱۳۹۴ معادل ۱۱۸ درصد (سطح يک)، مورد تأييد بيمه مرکزي ج.ا.ا مي‌باشد».
يادآور مي‌شود نسبت توانگري مالي اين شرکت در سال ۱۳۹۳ برابر با ۱۱۵ درصد و اين نسبت براي سال ۱۳۹۲ معادل ۱۰۵ درصد تعيين شده است. سطوح توانگري بيمه پاسارگاد در چهار سال‌ اخير نشان مي‌دهد که اين شرکت‌ بيمه ، با داشتن توانگري ۱۱۸ درصد و در نظر گرفتن حاشيه ريسک بالا، توانسته‌ است همچنان توانگري مالي خود را در سطح مطلوب حفظ نمايند.
گفتني است شرکت بيمه پاسارگاد از ابتداي اجرايي شدن آيين نامه شماره ۶۹ شوراي عالي بيمه تا کنون، موفق به حفظ سطح يک توانگري مالي خود در صنعت بيمه شده و اين در حالي است بيمه پاسارگاد توانسـته است با مديريت صحيح منابع و برنامه هاي افزايش سرمايه شاخص توانگري مالي خود را رشد دهد. اين نسبت بيانگر ميزان توان مالي شرکت در قبال تعهدات خود است.
همچنين اين شرکت طي سال هاي فعاليت خود با تکيه بر فناوري اطلاعات، مديريت صحيح ريسک، توجه به اصول مشـتري مداري و نيز رعايت آيين نامه و مصـوبات شوراي عالي بيمه توانسته است به جايگاه مطلوبي در ميان شرکت هاي بيمه دست يابد. کسب اين تأييديه، موجب گسترش بازارهاي بيمه‌اي و در نهايت بسترهاي حضور در مناقصه‌هاي کلان بيمه‌اي و افزايش پرتفوي شرکت را فراهم مي‌کند. حفظ و افزايش نسبت توانگري شرکت براي حفاظت از منافع تمامي ذي‌نفعان و استفاده بهينه از سرمايه سهام‌داران امري ضروري و اجتناب‌ناپذير است.
مؤسسات بيمه جهت اجرا و ارائه محاسبات مذکور موظفند بر اساس ماده ۶ آيين نامه پس از محاسبه و تأييد آن در هيأت مديره همراه با اظهار نظر حسابرس با امضاي مديرعامل شرکت جهت تأييد به بيمه مرکزي ارسال نمايند و بيمه مرکزي نيز موظف است پس از بررسي مراتب تأييد توانگري را به مؤسسه بيمه اعلام کند.
بر اساس اين گزارش، مؤسساتي که داراي نسبت توانگري مالي برابر ۱۰۰ درصد و بيشتر هستند، در سطح يک، ‌مؤسساتي که داراي نسبت توانگري مالي بيش از ۷۰ و کمتر از ۱۰۰ درصد هستند، در سطح دو، مؤسساتي که داراي نسبت توانگري مالي بيش از ۵۰ و کمتر از ۷۰ درصد مي باشند، در سطح سه و مؤسسات گروه سطح چهار داراي نسبت توانگري مالي بيش از ۱۰ و کمتر از ۵۰ درصد مي باشند و در صورتي که نسبت توانگري مالي مؤسسه بيمه اي کمتر از ۱۰ باشد در سطح پنجم قرار مي‌گيرد .

نام:
ایمیل:
* نظر: