کد خبر: ۳۱۲۳۴
تاریخ انتشار: ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۱۱:۵۵
معاون نوآوري و فناوري وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات گفت: تكميل و بهره برداري از نخستين كريدور فناوري در تهران، مقدمه اي براي گسترش اين طرح در سطح ملي و اجراي يكي از بندهاي اولويت دار اقتصاد مقاومتي است.
«ايجاد نخستين كريدور ارتباطات و فناوري اطلاعات» يكي از 6 برنامه اولويت دار ابلاغ شده از سوي معاون اول رئيس جمهوري به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات براي تحقق شعار «اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل» است.
كريدورهاي علم و فناوري يكي از زيرساخت هاي توسعه اقتصاد دانش محور به شمار مي روند كه با ايجاد انگيزش در صنايع براي حركت به سوي فناوري هاي نوين و كسب و كارهاي داراي ارزش افزوده، محيطي براي جذب سرمايه گذاران، بنگاه هاي اقتصادي، شركت ها و موسسه هاي دانش محور و شهروندان پديد مي آورند.
اين كريدورها منطقه هاي ويژه اي را مانند دانشگاه ها و موسسه هاي آموزش عالي، مركزهاي تحقيقاتي، پارك هاي علم و فناوري، صنايع گوناگون و شركت هاي دانش بنيان شامل مي شوند كه هدف اصلي آنها شكلدهي يك خوشه فناوري است. انتظار 5ساله براي بهره برداري از نخستين كريدور فناوري اطلاعات
«اميرحسين دوايي مركزي» در اين باره گفت: مرحله اول براي ايجاد نخستين كريدور فناوري اطلاعات ايران تا پنج سال آينده به بهره برداري كامل مي رسد.
دوايي مركزي تاكيد كرد، كريدورهاي علم و فناوري در جهان با رويكردهاي متفاوت جزء برنامه هاي توسعه اي منطقه اي به شمار مي روند.
وي گفت: هدف كريدورهاي فناوري آن است كه صحنه حضور اقتصاد دانش بنيان در سطح جامعه به صورتي گسترش يابد كه كل نظام هاي يك كشور را زير تاثير قرار داده و به صورت عملي به افزايش ثروت ملي و افزايش كيفيت زندگي شهروندان منجر شود.
دوايي، دو دسته از كريدورها را در جهان برشمرد و گفت: در دسته اول كريدورهايي قرار دارد كه به طور طبيعي ايجاد و از سوي دولت ها تقويت شده اند تا كارايي آنها افزوده شود كه نمونه آن «دره سليكون» در كاليفرنياي آمريكاست.
معاون نوآوري و فناوري وزير ارتباطات دسته دوم را كريدورهايي دانست كه بر اساس مزيت هاي منطقه اي و به دست دولت ها ايجاد مي شوند يا بتدريج به كمك آنها شكل مي گيرند تا مجراي توسعه منطقه اي شوند.
وي اضافه كرد: بهره اين نوع كريدور نيز در نهايت به عامه مردم مي رسد كه مدل آن را مي توان در كشورهايي مانند چين و مالزي ديد.
دوايي يادآوري كرد: در ايران فضاي نوآوري و صنعتي پيشرفته به آن معنا وجود ندارد كه اين كريدورها به طور طبيعي ايجاد شود و سپس دولت از آن حمايت كند؛ همچنين دولت و نظام آنقدر امكانات در اختيار ندارد كه مناطق بزرگ جغرافيايي را به صورت زيربنايي تغيير شكل دهد.
معاون نوآوري و فناوري وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات ادامه داد: وزارت ارتباطات دنبال فرمولي تلفيقي از اين دو روش براي طراحي كريدور اطلاعاتي در كشور است.
به گفته وي، اين وزارتخانه به طور نمادين يا واقعي عناصر يك كريدور را به صورت بالقوه درون خود دارد و اين فرصتي است كه با استفاده از آن مي‌توان نقاط كانوني و پهنه‌هاي اوليه كريدور را در چهارچوب يك مديريت مشترك و هم افزايانه ايجاد كرد و در مراحل بعد عناصر كليدي ديگري را به آن افزود.
وي به وجود پست بانك اشاره كرد كه مي تواند به عنوان يك نهاد تامين كننده مالي در بخش فناوري آي.سي.تي فعاليت تازه اي را آغاز كند و ادامه داد: پژوهشگاه آي.سي.تي و پژوهشگاه فضايي نيز شاخص پژوهشي را شكل مي دهند.
دوايي مركزي به دانشكده پست و مخابرات اشاره كرد كه در بعد آموزش تخصصي و تربيت نيروهاي ماهر، توانمند است و البته بايد توان آن گسترده تر شود.
وي افزود: وجود منطقه ويژه فرودگاهي پيام مكان بسيار مناسبي است براي آنكه سرمايه گذاران بين المللي و شركت هاي معتبر بين المللي آي.سي.تي بويژه در بخش توليد، آنجا سرمايه گذاري كنند.
معاون نوآوري و فناوري وزير ارتباطات از ايجاد يك پارك فناوري در اتوبان كرج براي استقرار فعالان بخش آي.سي.تي و ايجاد زيرساخت هاي فناوري خبر داد و گفت: قرار است در اين پارك شركت هاي نوآور و توانمندي حضور يابند تا در زمينه اينترنت اشيا كه آينده آي.سي.تي جهان را شكل مي دهد، به طور جدي اقدام هاي اساسي انجام دهند.
وي يكي ديگر از شاخصه هاي ايجاد كريدور را درگاه ورود اينترنت در شرق تهران عنوان كرد كه مي تواند در توسعه كريدور موثر واقع شود.
نام:
ایمیل:
* نظر: