کد خبر: ۴۲۵۶۸
تاریخ انتشار: ۱۸ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۰:۱۹
ليندا گرينهاس
نيويورک تايمز

انتخاب دونالد ترامپ باعث شد وعده بازگشت قضات محافظه کار به ديوان عالي محقق شود و با انتخاب نيل گوسچ به جاي آنتونين اسکاليا موضوع مهمي‌مطرح شد. اما اگر وعده‌هاي پيش از انتخابات ترامپ تا سال آينده اجرا شوند از نظر اقليت براي قضات موضوعي ترسناک خواهد بود و ترامپ اکنون با موضوعي بسيار مشکل يعني مسئوليت پذيري روبرو خواهد شد. در پنج روز اوليه دولت ترامپ اين امر واضح شد که دو مجلس سنا و نمايندگان که درکنترل جمهوريخواهان هستند کار و دستورات رئيس جمهور را بدون پرسش انجام خواهند داد. اين امر باعث مي‌شود تا ديوان عالي و دادستاني تنها شاخه اي باشند که درمقابل دولت اجرايي و آشوب در قانون‌هاي نصب شده ترامپ ايستاند.تصور کنيد اگر قضات فدرال نسبت به جلوگيري از تصميم منع ورود پناهجويان و شهروندان هفت کشور مسلمان به ميدان نيامده بودند چه اتفاقي مي‌افتاد؟ هرچه نتيجه کار باشد در روزهاي اخير صحنه‌هاي فوق العاده اي ديديم که نشانگر آن است دادستاني و ديوان عالي قادر است خود را در مرکز توجه‌امنيت ملي قراردهد. اين موضوعي است که پيشتر نيز رخ داده و پس از يازده سپتامبر دادستان ارشد ويليام اچ رينکيوئيست درمقابل دولت جورج دبليو بوش درباره گوانتانامو ايستاد. حال قاضي رابرتز در دادستاني کل با موضوعي مهم يعني پرسش درباره آزاديهاي مدني و جدايي ازقدرت روبروست. زماني که تاريخ اين دوره نوشته شود عملکرد دادستاني زيرسئوال خواهد رفت. اگر دونالد ترامپ نمونه توهين به همه چيز باشد ، جان رابرتس بهترين نمونه هنرنامرعي بودن در دادستاني کل است. دادستان کل يک متفکر استراتژيک با عادات کاري نمونه است که قادربه مقابله با رئيس جمهور است. او وکيلي خوب با غرايز محافظه کارانه است و تکنيک طولاني کردن بازي با دولت را خوب بلد است.پرسش اصلي اين است که او تا چه حدي قادر به رهبري دادستاني کل درمقابله با ترامپ است و چگونه بازي کردن رابرتس چطور دوره ترامپ را معني خواهد کرد. آيا اين مقاومت تنها در زمينه سياست خارجه خواهد بود يا به آزاديهاي مدني و ديگر موضوعات داخلي نيز خواهد رسيد؟ دراين ميان بايد به پرسشهاي قاضي ديوان عالي نيل گورسچ توجه کرد تا رويکرد وي و تقابلات آتي با دستگاههاي قانوني را درک کرد. ترجمه: فاطمه مهتدي
نام:
ایمیل:
* نظر: