کد خبر: ۴۷۵۹۶
تاریخ انتشار: ۰۳ تير ۱۳۹۶ - ۱۰:۴۹
محمد نیشابوری
m.neyshabory@gmail.com
با پيروزي مطلق دکترروحاني درانتخابات رياست جمهوري سال 96 همه آنان که دل درگروي انتخاب رقيب توسط مردم نهاده بودند در ياس ونااميدي بسياري فرورفتند.رقابت‌هاي انتخاباتي که بواسطه حضوررقباي روحاني تا حدتهمت وافترابه او و کابينه اش پيش رفته بود با وعده‌هاي پوپوليستي که تکرارسال‌هاي 84 و88 بودهم نتوانستند مردم را قانع کنند که به رقيب روحاني راي بدهند.به فاصله کوتاهي ازانتخابات رسانه‌هاي وابسته به بخش تندروسياست درکشورهجمه شديدي را عليه اوآغازکرده‌اند.اين هجمه اکنون به فضاي عمومي‌کشيده شده است. روزگذشته تقريبا جزرييس قوه قضاييه بقيه شخصيت‌هاي دولتي ومجلس شوراي اسلامي‌درراهپيمايي روزقدس با شعارزننده وتوهين‌هاي زشت مواجه شدند.اين درحالي است که روحاني درتهران 75 درصد آرا را به خود اختصاص داده است.اگراينگونه که اين هتاکان با روحاني برخورد کرده‌اند راي عموم مردم را داشتند حتما حکم به ارتداد او و همه مخالفان خود مي‌دادند. چنين رفتارهايي حکايت ازآن دارد که معتقدان به تفکرجايگزيني حکومت اسلامي‌بجاي جمهوري اسلامي‌درتلاشند که اگربا صندوق راي وترفندهاي پوپوليستي نتوانستند اکثريت را با خود همراه کنند ازطريق گروه‌هاي فشاروابزارقدرت ديگري روحاني و همفکران اورا درشرايط سخت قراردهند.شايد غافلند که مردم وشخص رييس جمهوربا هم پيمان بسته‌اند تا مسيرانتخاب شده توسط صندوق راي را براساس آرمان‌هاي ناب انقلاب وتفکرامام خميني(ره) تا انتها ادامه دهند.اگرگروه‌هاي هتاک و راديکال دوباره درآرزوي بازگشت به اتفاقات دهه هشتاد هستند بدانند که نه مردم آن مردم هستند ونه فعالان سياسي بازگشت به گذشته خواهند کرد.تاريخ عبرتکده خوبي است که تنها آناني موفق و سربلند ازآن بيرون مي‌آيند که راه‌هاي رفته و تجربه‌هاي ناموفق را دوباره نيازمايند.برخي‌ها هم که دشمن را به اشتباه گرفته‌اند بدانند مفهوم آتش به اختياراين نيست که نوک اسلحه خود را به طرف سرزمين خويش بگيرند.دشمن درروبروي ماست نه درکنارمان.سوءاستفاده ازمفهوم آتش به اختياريعني همين.تندروها که اکنون به جان مردم افتاده‌اند هم براي خود يادآوري کنند که روحاني مردم آبديده جنگ وکارزارسياست وامنيت است.دکترروحاني نيزاستوارومحکم بايد گام بردارد.راي دهنگان بيست وچهارميليوني براي چهارسال آينده دعاي خيرشان بدرقه راه اوست وتا آخرين لحظه ازانتخاب خود عقب نشيني نخواهند کرد.


نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار