کد خبر: ۱۱۳۸۴۵
تاریخ انتشار: ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۳۵

سید فرید موسوی

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس

یکی از چالشهای اصلی اقتصاد ما که سالهای سال است اقتصادمان درگیر آن است رشد نقدینگی است که به مسالهی آزاردهندهای برای اقتصاد تبدیل شده و اقدامات ناگواری را رقم زده است. نقدینگی یک روز به سمت بازار مسکن حرکت میکند و این بازار را بهم میریزد، یک روز به سمت بازار دلار و یک روز به سمت سکه و طلا میرود. یکی از راهها برای مدیریت نقدینگی بازار سرمایه است که اخیراً هم از سوی مردم مورد اقبال واقع شده و هم از سوی دولت حمایتهایی از آن به عمل آمده است. در این وضعیت عدهای هم ظهور کردند و با احساسی کردن سهام، ورود به خرید و فروشها و هیجانی کردن موضوع از طریق انتشار اخبار، یکسری سهامی که بنیهای ندارند و نباید مورد اقبال واقع میشدند را به مردم معرفی کردند و مردم را بعضاً به صورت هیجانی وارد خرید و فروش شدند. در بازار سرمایه سهامهای مختلفی وجود دارد که یکسری از آنها واقعاً ارزنده هستند این طور نیست که همه بازار حباب باشد بخشی از رشد سهامها قابل توجیه است به هرحال در بازار سرمایه ارزش و ارزندگی آتی نیز در نظر گرفته میشود، ولی بخشی گرفتار خرید و فروش روزانه شدند و این وسط یکسری کارشناس هر روز میگویند این شرایط واقعی نیست و حباب است. بی شک رونق بازار بورس موجب ایجاد گشایش در اقتصاد کشور خواهد شد اما سؤال این است که آیا این رشد در بازار سرمایه به سمت بازار تولید حرکت میکند؟ واقعیت این است که در بخش تولید یکسری محدودیتهایی داریم که این اتفاق به زودی رخ نمیدهد مثلاً تأمین مالی تولید از بازار پول بسیار جذابتر نسبت به تأمین مالی از طریق بازار سرمایه است که البته باید تمهیدات قانونی در این خصوص اندیشیده شود. همچنین سرکوب نرخهای دستوری در بازار پول باعث میشود تأمین مالی از بازار پول به صرفهتر باشد. یک بخشی هم مشکل فرهنگی است وقتی طرح و ایدهای سودده باشد فرد کمتر راغب است که افراد دیگری را هم در منافع آن سهیم کند. این هم به نظرم با قوانین و دستورالعملهایی قابل اصلاح است. در حال حاضر نظام تأمین مالی بارش به دوش بانکهاست در حالیکه در اقتصادهای سالم بازار سرمایه و بانکها به یک نسبت در این موضوع نقش دارند.

نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار