کد خبر: ۲۱۳۰۵۴
تاریخ انتشار: ۱۸ مرداد ۱۴۰۱ - ۲۰:۰۶

راه رسیدن به بازار سرمایه حرفه‌ای

محسن علیزاده
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس

اثرات داخلی بر بازار سرمایه از تاثیرات خارجی بسیار بیشتر است، زیرا از بازار سرمایه حرفه‌ای بسیار به دور هستیم و عمدتا توسط افرادی سپرده‌گذاری انجام می‌شود که فاقد دانش کافی در این بازار هستند. نرخ بهره بین بانکی نگرانی بسیاری برای بازار سرمایه به وجود آورده است، البته قرار بر آن است تا این افزایش نرخ سود بین بانکی به کنترل درآید، زیرا این موضوع نه تنها برای اهالی بازار سرمایه و بورس بسیار حائز اهمیت است، بلکه برای بسیاری از بانک‌هایی هم که متاسفانه به علت پرداخت تسهیلات اجبار به دریافت آن دارند، نگرانی به وجود آورده است. بهره بین بانکی یک ابزار است و شکی در آن وجود ندارد، اما در کشور ما گا‌ها احکامی که در مجلس به تصویب می‌رسد یا تصمیمات گرفته شده در دولت، عامل تورم است. به طور نمونه حکم قانونی که مجلس در بودجه ۱۴۰۱ به تصویب رساند و براساس آن سپرده‌های اشخاص حقوقی معاف ازمالیات شناخته شد، مسببات گران شدن نرخ پول را فراهم می‌سازد و افزایش تورم را رقم می‌زند. متاسفانه در دولت هم تصمیماتی از این دست گرفته می‌شود. حل مشکل تورم نیاز به آن دارد تا تصمیم گیران با دقت بیشتری موارد پیشنهادی را به تصویب برسانند تا برای مشکلی که به وجود آورده اند، دنبال راه حل نباشند. بازار سرمایه کشور، بازاری است که اثرات بسیار زیاد داخلی و خارجی بر آن موثر واقع می‌شود. اما با این وجود به نظر می‌رسد اثرات داخلی بر آن از تاثیرات خارجی بسیار بیشتر است، زیرا از بازار سرمایه حرفه‌ای بسیار به دور هستیم و عمدتا توسط افرادی سپرده‌گذاری انجام می‌شود که فاقد دانش کافی در این بازار هستند. نبود دانش کافی خود به تنهایی برآثار روانی تغییر قیمت می‌افزاید که این امر بر عدم تعادل در بازار بسیار اثرگذار خواهد بود.

نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار