موبایل
نام
قیمت فروش
Apple iPhone 8 . 64
۱۲۱۰۰۰۰۰ تومان
Apple iPhone 8 . 256
۱۲۰۰۰۰۰۰ تومان
Apple iPhone 8 Plus . 64
۱۳۲۰۰۰۰۰ تومان
Apple iPhone X - 256
۱۶۵۰۰۰۰۰ تومان
Huawei nova 3
۴۶۰۰۰۰۰ تومان
Apple iPhone X - 64
۱۵۵۰۰۰۰۰ تومان
Apple iPhone 8 Plus . 256
۱۴۰۰۰۰۰۰ تومان
Huawei Honor 7A
۱۶۸۰۰۰۰ تومان
Huawei Honor 7s
۲۱۰۰۰۰۰ تومان
آخرین اخبار