تبلت
۱۳۹۵ / ۱۲ / ۱۰
نام
قیمت فروش
Apple iPad Air 2 Wi-Fi 16GB
۲۰۵۳۰۰۰ تومان
Apple iPad Mini 4 4G 64GB
۱۹۸۵۰۰۰ تومان
Apple iPad mini 4 4G 32GB
۱۹۵۰۰۰۰ تومان
Acer Predator 8 GT-810
۹۴۸۰۰۰ تومان
Microsoft Surface 3 Tablet - 64GB
۲۲۳۵۰۰۰ تومان
Acer Switch 10 - B 32GB
۹۰۹۰۰۰ تومان
Samsung Galaxy Tab A 10.1 2016 SM-T585
۹۴۰۰۰۰ تومان
Samsung Galaxy Tab S2 8.0 LTE 32GB
۱۴۵۰۰۰۰ تومان
Acer Aspire Switch 10 - 32GB
۹۰۷۰۰۰ تومان
Microsoft Surface 3 4G- 128GB
۲۶۳۰۰۰۰ تومان
Samsung Galaxy Tab A SM-P355
۱۱۹۹۰۰۰ تومان
Microsoft Surface Pro 3 Tablet - 128GB
۲۹۴۵۰۰۰ تومان
Apple iPad Pro 12.9 inch 4G Tablet - 128GB
۲۴۸۰۰۰۰ تومان
Apple ipad Air2 4G -16GB
۱۶۷۰۰۰۰ تومان
Microsoft Surface Pro 4 Tablet
۳۵۰۰۰۰۰ تومان
Samsung Galaxy Tab 4G T555 16GB
۸۴۰۰۰۰ تومان
Samsung Galaxy Tab S2 9.7-32GB
۱۶۵۰۰۰۰ تومان