کاغذ و چاپ
۱۳۹۶ / ۰۸ / ۲۷
نام
قیمت فروش
کاغذ تحریر 100*70(70گرماژ) اندونزی(هر بند)
۹۴۰۰۰ تومان
کاغذ تحریر 90*60 (70گرماژ) اندونزی(هر بند)
۷۴۰۰۰ تومان
کاغذ تحریر 100*70(100گرماژ)اندونزی(هر بند)
۱۲۱۰۰۰ تومان
کاغذ کرافت 70(120 گرماژ)مارینسکی(کیلوگرم)
۳۳۵۰ تومان
کاغذ گلاسه براق 100*70(90گرماژ)هانسول(کیلوگرم)
۳۴۵۰ تومان
کاغذ گلاسه براق 100*70(250گرماژ)هانسول(کیلوگرم)
۳۶۰۰ تومان
هر بسته کاغذ آ4(80گرماژ)کپی مکس طلایی
۹۰۰۰ تومان
هر بسته کاغذ A4دبل آ(80 گرماژ)
۱۴۰۰۰ تومان
کاغذ گلاسه مات 90*60(200 گرماژ)هانسول(کیلوگرم)
۳۵۰۰ تومان
کاغذ کاربن لس NCR) 60*90)فونیکس50 گرماژ(هر بند)
۱۰۲۰۰۰ تومان
کاغذ کاربن لس NCR) 70*100)فونیکس(هر بند)
۱۲۲۰۰۰ تومان
آخرین اخبار