مصالح ساختمانی
۱۳۹۹ / ۰۸ / ۰۷
نام
قیمت فروش
هر کیلو ورق گالوانیزه 1
۲۸۵۰۰ تومان
هر کیلو ورق سیاه 8
۱۴۸۰۰ تومان
هر شاخه تیرآهن 20
۴۰۰۰۰۰۰ تومان
هر کیلو نبشی 5
۱۴۲۰۰ تومان
هر کیلو ناودانی 10
۱۴۲۰۰ تومان
هر کیلو تسمه 50x5
۱۳۴۰۰ تومان
آخرین اخبار