مصالح ساختمانی
۱۳۹۶ / ۰۳ / ۰۶
نام
قیمت فروش
هر کیلو ورق گالوانیزه 1
۳۰۰۰ تومان
هر کیلو ورق سیاه 8
۲۱۷۵ تومان
هر شاخه تیرآهن 20
۶۸۱۰۰۰ تومان
هر کیلو نبشی 5
۱۶۵۰ تومان
هر کیلو ناودانی 10
۱۶۶۰ تومان
هر کیلو تسمه 50x5
۱۴۸۰ تومان
آخرین اخبار