مصالح ساختمانی
۱۳۹۶ / ۰۵ / ۰۶
نام
قیمت فروش
هر کیلو ورق گالوانیزه 1
۳۲۱۰ تومان
هر کیلو ورق سیاه 8
۲۴۲۰ تومان
هر شاخه تیرآهن 20
۷۸۳۰۰۰ تومان
هر کیلو نبشی 5
۲۰۷۰ تومان
هر کیلو ناودانی 10
۲۱۲۰ تومان
هر کیلو تسمه 50x5
۱۸۶۰ تومان
آخرین اخبار