مصالح ساختمانی
۱۳۹۶ / ۱۰ / ۳۰
نام
قیمت فروش
هر کیلو ورق گالوانیزه 1
۳۵۷۰ تومان
هر کیلو ورق سیاه 8
۲۵۱۵ تومان
هر شاخه تیرآهن 20
۸۰۸۰۰۰ تومان
هر کیلو نبشی 5
۲۳۰۰ تومان
هر کیلو ناودانی 10
۲۳۰۰ تومان
هر کیلو تسمه 50x5
۲۰۴۰ تومان
آخرین اخبار