مصالح ساختمانی
۱۳۹۶ / ۰۸ / ۲۷
نام
قیمت فروش
هر کیلو ورق گالوانیزه 1
۳۶۲۰ تومان
هر کیلو ورق سیاه 8
۲۴۶۰ تومان
هر شاخه تیرآهن 20
۷۸۶۰۰۰ تومان
هر کیلو نبشی 5
۲۱۶۰ تومان
هر کیلو ناودانی 10
۲۱۰۰ تومان
هر کیلو تسمه 50x5
۱۹۷۵ تومان
آخرین اخبار