مصالح ساختمانی
۱۳۹۸ / ۱۰ / ۳۰
نام
قیمت فروش
هر کیلو ورق گالوانیزه 1
۸۸۰۰ تومان
هر کیلو ورق سیاه 8
۷۶۰۰ تومان
هر شاخه تیرآهن 20
۱۵۱۵۰۰۰ تومان
هر کیلو نبشی 5
۵۵۰۰ تومان
هر کیلو ناودانی 10
۵۵۰۰ تومان
هر کیلو تسمه 50x5
۵۳۰۰ تومان
آخرین اخبار