مصالح ساختمانی
۱۳۹۹ / ۰۴ / ۲۱
نام
قیمت فروش
هر کیلو ورق گالوانیزه 1
۱۸۹۰۰ تومان
هر کیلو ورق سیاه 8
۱۳۶۰۰ تومان
هر شاخه تیرآهن 20
۳۷۸۰۰۰۰ تومان
هر کیلو نبشی 5
۱۰۲۰۰ تومان
هر کیلو ناودانی 10
۱۰۰۰۰ تومان
هر کیلو تسمه 50x5
۱۰۲۰۰ تومان
آخرین اخبار