مصالح ساختمانی
۱۳۹۸ / ۰۴ / ۰۴
نام
قیمت فروش
هر کیلو ورق گالوانیزه 1
۸۸۰۰ تومان
هر کیلو ورق سیاه 8
۶۰۵۰ تومان
هر شاخه تیرآهن 20
۱۴۰۰۰۰۰ تومان
هر کیلو نبشی 5
۴۸۵۰ تومان
هر کیلو ناودانی 10
۴۸۵۰ تومان
هر کیلو تسمه 50x5
۵۴۵۰ تومان
آخرین اخبار