مصالح ساختمانی
۱۳۹۵ / ۱۲ / ۱۰
نام
قیمت فروش
هر کیلو ورق گالوانیزه 1
۳۰۰۰ تومان
هر کیلو ورق سیاه 8
۲۴۳۰ تومان
هر شاخه تیرآهن 20
۶۵۰۰۰۰ تومان
هر کیلو نبشی 5
۱۶۲۰ تومان
هر کیلو ناودانی 10
۱۶۲۰ تومان
هر کیلو تسمه 50x5
۱۴۸۰ تومان