مصالح ساختمانی
۱۳۹۸ / ۰۷ / ۲۸
نام
قیمت فروش
هر کیلو ورق گالوانیزه 1
۶۸۰۰ تومان
هر کیلو ورق سیاه 8
۵۴۴۰ تومان
هر شاخه تیرآهن 20
۱۴۰۰۰۰۰ تومان
هر کیلو نبشی 5
۴۳۵۰ تومان
هر کیلو ناودانی 10
۴۴۰۰ تومان
هر کیلو تسمه 50x5
۴۹۰۰ تومان
آخرین اخبار