مصالح ساختمانی
۱۳۹۸ / ۰۱ / ۳۰
نام
قیمت فروش
هر کیلو ورق گالوانیزه 1
۸۹۰۰ تومان
هر کیلو ورق سیاه 8
۶۱۵۰ تومان
هر شاخه تیرآهن 20
۱۳۴۷۰۰۰ تومان
هر کیلو نبشی 5
۴۹۰۰ تومان
هر کیلو ناودانی 10
۴۹۲۰ تومان
هر کیلو تسمه 50x5
۵۳۵۰ تومان
آخرین اخبار