مصالح ساختمانی
۱۳۹۸ / ۰۶ / ۰۳
نام
قیمت فروش
هر کیلو ورق گالوانیزه 1
۷۷۰۰ تومان
هر کیلو ورق سیاه 8
۵۷۰۰ تومان
هر شاخه تیرآهن 20
۱۳۰۰۰۰۰ تومان
هر کیلو نبشی 5
۴۴۰۰ تومان
هر کیلو ناودانی 10
۴۴۵۰ تومان
هر کیلو تسمه 50x5
۵۰۵۰ تومان
آخرین اخبار