مصالح ساختمانی
۱۳۹۸ / ۰۹ / ۱۵
نام
قیمت فروش
هر کیلو ورق گالوانیزه 1
۷۷۰۰ تومان
هر کیلو ورق سیاه 8
۶۳۵۰ تومان
هر شاخه تیرآهن 20
۱۵۰۰۰۰۰ تومان
هر کیلو نبشی 5
۴۹۰۰ تومان
هر کیلو ناودانی 10
۴۸۸۰ تومان
هر کیلو تسمه 50x5
۴۸۰۰ تومان
آخرین اخبار