مصالح ساختمانی
۱۳۹۶ / ۰۱ / ۰۹
نام
قیمت فروش
هر کیلو ورق گالوانیزه 1
۳۰۲۰ تومان
هر کیلو ورق سیاه 8
۲۴۱۰ تومان
هر شاخه تیرآهن 20
۶۵۱۰۰۰ تومان
هر کیلو نبشی 5
۱۶۰۰ تومان
هر کیلو ناودانی 10
۱۶۰۰ تومان
هر کیلو تسمه 50x5
۱۴۸۰ تومان