مصالح ساختمانی
۱۳۹۹ / ۰۱ / ۲۱
نام
قیمت فروش
هر کیلو ورق گالوانیزه 1
۱۳۳۰۰ تومان
هر کیلو ورق سیاه 8
۱۰۸۵۰ تومان
هر شاخه تیرآهن 20
۲۰۴۰۰۰۰ تومان
هر کیلو نبشی 5
۶۵۰۰ تومان
هر کیلو ناودانی 10
۶۶۵۰ تومان
هر کیلو تسمه 50x5
۶۶۵۰ تومان
آخرین اخبار