مصالح ساختمانی
۱۳۹۷ / ۰۴ / ۰۱
نام
قیمت فروش
هر کیلو ورق گالوانیزه 1
۳۹۵۰ تومان
هر کیلو ورق سیاه 8
۳۱۵۰ تومان
هر شاخه تیرآهن 20
۹۶۳۰۰۰ تومان
هر کیلو نبشی 5
۳۲۸۰ تومان
هر کیلو ناودانی 10
۳۳۰۰ تومان
هر کیلو تسمه 50x5
۲۹۵۰ تومان
آخرین اخبار