مصالح ساختمانی
۱۳۹۷ / ۰۲ / ۰۵
نام
قیمت فروش
هر کیلو ورق گالوانیزه 1
۳۸۴۰ تومان
هر کیلو ورق سیاه 8
۲۸۵۰ تومان
هر شاخه تیرآهن 20
۸۶۳۰۰۰ تومان
هر کیلو نبشی 5
۲۶۸۰ تومان
هر کیلو ناودانی 10
۲۶۸۰ تومان
هر کیلو تسمه 50x5
۲۴۷۰ تومان
آخرین اخبار