مصالح ساختمانی
۱۳۹۶ / ۰۶ / ۳۱
نام
قیمت فروش
هر کیلو ورق گالوانیزه 1
۳۳۵۰ تومان
هر کیلو ورق سیاه 8
۲۴۹۰ تومان
هر شاخه تیرآهن 20
۷۷۴۰۰۰ تومان
هر کیلو نبشی 5
۲۱۰۰ تومان
هر کیلو ناودانی 10
۲۱۱۰ تومان
هر کیلو تسمه 50x5
۲۰۰۰ تومان
آخرین اخبار