مصالح ساختمانی
۱۳۹۷ / ۰۷ / ۲۴
نام
قیمت فروش
هر کیلو ورق گالوانیزه 1
۷۸۰۰ تومان
هر کیلو ورق سیاه 8
۴۰۲۰ تومان
هر شاخه تیرآهن 20
۱۳۷۹۰۰۰ تومان
هر کیلو نبشی 5
۴۴۳۰ تومان
هر کیلو ناودانی 10
۴۴۴۰ تومان
هر کیلو تسمه 50x5
۴۲۰۰ تومان
آخرین اخبار