مصالح ساختمانی
۱۳۹۵ / ۱۰ / ۲۸
نام
قیمت فروش
هر کیلو ورق گالوانیزه 1
۳۰۲۰ تومان
هر کیلو ورق سیاه 8
۲۳۰۰ تومان
هر شاخه تیرآهن 20
۶۶۳۰۰۰ تومان
هر کیلو نبشی 5
۱۶۶۰ تومان
هر کیلو ناودانی 10
۱۶۶۵ تومان
هر کیلو تسمه 50x5
۱۵۷۰ تومان