مصالح ساختمانی
۱۳۹۷ / ۰۵ / ۳۰
نام
قیمت فروش
هر کیلو ورق گالوانیزه 1
۶۱۵۰ تومان
هر کیلو ورق سیاه 8
۳۸۵۰ تومان
هر شاخه تیرآهن 20
۱۲۵۵۰۰۰ تومان
هر کیلو نبشی 5
۴۳۷۰ تومان
هر کیلو ناودانی 10
۴۴۰۰ تومان
هر کیلو تسمه 50x5
۴۲۳۰ تومان
آخرین اخبار