مصالح ساختمانی
۱۳۹۷ / ۰۹ / ۲۵
نام
قیمت فروش
هر کیلو ورق گالوانیزه 1
۷۷۰۰ تومان
هر کیلو ورق سیاه 8
۳۹۵۰ تومان
هر شاخه تیرآهن 20
۱۱۰۰۰۰۰ تومان
هر کیلو نبشی 5
۳۶۷۰ تومان
هر کیلو ناودانی 10
۳۶۸۰ تومان
هر کیلو تسمه 50x5
۳۸۰۰ تومان
آخرین اخبار