مصالح ساختمانی
۱۳۹۷ / ۱۲ / ۰۴
نام
قیمت فروش
هر کیلو ورق گالوانیزه 1
۷۵۵۰ تومان
هر کیلو ورق سیاه 8
۵۳۵۰ تومان
هر شاخه تیرآهن 20
۱۱۹۸۰۰۰ تومان
هر کیلو نبشی 5
۴۷۵۰ تومان
هر کیلو ناودانی 10
۴۷۵۰ تومان
هر کیلو تسمه 50x5
۴۷۵۰ تومان
آخرین اخبار