مصالح ساختمانی
۱۳۹۹ / ۱۰ / ۲۷
نام
قیمت فروش
هر کیلو ورق گالوانیزه 1
۲۶۵۰۰ تومان
هر کیلو ورق سیاه 8
۱۷۰۰۰ تومان
هر شاخه تیرآهن 20
۳۶۰۰۰۰۰ تومان
هر کیلو نبشی 5
۱۴۰۰۰ تومان
هر کیلو ناودانی 10
۱۴۱۰۰ تومان
هر کیلو تسمه 50x5
۱۳۵۰۰ تومان
آخرین اخبار