آهن و فلزات
۱۳۹۷ / ۱۲ / ۰۴
نام
قیمت فروش
میلگرد 12 A2/کیلوگرم
۴۶۳۰ تومان
تیرآهن 14/شاخه
۸۱۸۰۰۰ تومان
میلگرد 16
۴۷۰۰ تومان
تیرآهن 16
۸۶۰۰۰۰ تومان
تیرآهن 18
۹۲۰۰۰۰ تومان
میلگرد 14
۴۷۰۰ تومان
نقره(اونس/دلار)
۱۵.۸۴ دلار
پلاتین(اونس/دلار)
۸۳۵ دلار
روی(تن/دلار)
۲۷۱۰ دلار
مس(تن/دلار)
۶۴۶۵ دلار
فولاد(تن/دلار)
۳۲۵ دلار
آلومینیوم(تن/دلار)
۱۹۰۲ دلار
آخرین اخبار