آهن و فلزات
۱۳۹۹ / ۱۰ / ۲۷
نام
قیمت فروش
میلگرد 12 A2/کیلوگرم
۱۳۱۰۰ تومان
تیرآهن 14/شاخه
۲۰۸۰۰۰۰ تومان
میلگرد 16
۱۳۰۰۰ تومان
تیرآهن 16
۲۶۷۰۰۰۰ تومان
تیرآهن 18
۳۰۹۰۰۰۰ تومان
میلگرد 14
۱۳۰۰۰ تومان
نقره(اونس/دلار)
۲۵.۳۲ دلار
پلاتین(اونس/دلار)
۱۱۱۰ دلار
روی(تن/دلار)
۲۷۲۸ دلار
مس(تن/دلار)
۸۰۱۸ دلار
آلومینیوم(تن/دلار)
۲۰۱۲ دلار
آخرین اخبار