آهن و فلزات
۱۳۹۶ / ۰۵ / ۰۶
نام
قیمت فروش
میلگرد 12 A2/کیلوگرم
۱۹۹۵ تومان
تیرآهن 14/شاخه
۳۵۵۰۰۰ تومان
میلگرد 16
۱۹۸۰ تومان
تیرآهن 16
۴۲۴۰۰۰ تومان
تیرآهن 18
۵۴۵۰۰۰ تومان
میلگرد 14
۱۹۸۰ تومان
نقره(اونس/دلار)
۱۶.۸۶ دلار
پلاتین(اونس/دلار)
۹۳۷ دلار
روی(تن/دلار)
۲۸۱۸ دلار
مس(تن/دلار)
۶۳۵۹ دلار
فولاد(تن/دلار)
۳۲۵ دلار
آلومینیوم(تن/دلار)
۱۹۴۴ دلار
آخرین اخبار