آهن و فلزات
۱۳۹۸ / ۰۶ / ۰۳
نام
قیمت فروش
میلگرد 12 A2/کیلوگرم
۴۱۱۰ تومان
تیرآهن 14/شاخه
۶۹۰۰۰۰ تومان
میلگرد 16
۴۱۵۰ تومان
تیرآهن 16
۸۰۵۰۰۰ تومان
تیرآهن 18
۹۶۰۰۰۰ تومان
میلگرد 14
۴۱۵۰ تومان
نقره(اونس/دلار)
۱۷.۳۹ دلار
پلاتین(اونس/دلار)
۸۶۰ دلار
روی(تن/دلار)
۲۲۴۷ دلار
مس(تن/دلار)
۵۶۳۰ دلار
فولاد(تن/دلار)
۳۲۵ دلار
آلومینیوم(تن/دلار)
۱۷۵۵ دلار
آخرین اخبار