آهن و فلزات
۱۳۹۸ / ۰۱ / ۳۰
نام
قیمت فروش
میلگرد 12 A2/کیلوگرم
۴۷۸۰ تومان
تیرآهن 14/شاخه
۸۱۸۰۰۰ تومان
میلگرد 16
۴۸۱۰ تومان
تیرآهن 16
۸۴۰۰۰۰ تومان
تیرآهن 18
۱۰۰۰۰۰۰ تومان
میلگرد 14
۴۸۱۰ تومان
نقره(اونس/دلار)
۱۴.۹۱ دلار
پلاتین(اونس/دلار)
۸۸۳ دلار
روی(تن/دلار)
۲۸۲۵ دلار
مس(تن/دلار)
۶۴۷۹ دلار
فولاد(تن/دلار)
۳۲۵ دلار
آلومینیوم(تن/دلار)
۱۸۵۰ دلار
آخرین اخبار