آهن و فلزات
۱۳۹۶ / ۱۰ / ۳۰
نام
قیمت فروش
میلگرد 12 A2/کیلوگرم
۲۱۶۰ تومان
تیرآهن 14/شاخه
۴۳۷۰۰۰ تومان
میلگرد 16
۲۲۵۰ تومان
تیرآهن 16
۵۱۷۰۰۰ تومان
تیرآهن 18
۶۲۵۰۰۰ تومان
میلگرد 14
۲۲۵۰ تومان
نقره(اونس/دلار)
۱۷.۰۲ دلار
پلاتین(اونس/دلار)
۱۰۱۸ دلار
روی(تن/دلار)
۳۴۲۰ دلار
مس(تن/دلار)
۷۰۴۳ دلار
فولاد(تن/دلار)
۳۲۵ دلار
آلومینیوم(تن/دلار)
۲۲۳۹ دلار
آخرین اخبار