آهن و فلزات
۱۳۹۵ / ۱۲ / ۱۰
نام
قیمت فروش
میلگرد 12 A2/کیلوگرم
۱۵۱۰ تومان
تیرآهن 14/شاخه
۲۸۷۰۰۰ تومان
میلگرد 16
۱۵۷۰ تومان
تیرآهن 16
۳۴۵۰۰۰ تومان
تیرآهن 18
۴۱۹۰۰۰ تومان
میلگرد 14
۱۵۷۰ تومان
نقره(اونس/دلار)
۱۸.۴۵ دلار
پلاتین(اونس/دلار)
۱۰۴۴ دلار
روی(تن/دلار)
۲۸۱۲ دلار
مس(تن/دلار)
۵۸۹۵ دلار
فولاد(تن/دلار)
۳۲۵ دلار
آلومینیوم(تن/دلار)
۱۸۹۹ دلار