آهن و فلزات
۱۳۹۷ / ۰۴ / ۰۱
نام
قیمت فروش
میلگرد 12 A2/کیلوگرم
۳۲۸۰ تومان
تیرآهن 14/شاخه
۵۲۲۰۰۰ تومان
میلگرد 16
۳۲۲۰ تومان
تیرآهن 16
۶۲۱۰۰۰ تومان
تیرآهن 18
۷۴۷۰۰۰ تومان
میلگرد 14
۳۲۲۰ تومان
نقره(اونس/دلار)
۱۶.۳ دلار
پلاتین(اونس/دلار)
۸۶۴ دلار
روی(تن/دلار)
۲۹۳۱ دلار
مس(تن/دلار)
۶۷۸۹ دلار
فولاد(تن/دلار)
۳۲۵ دلار
آلومینیوم(تن/دلار)
۲۱۸۱ دلار
آخرین اخبار