آهن و فلزات
۱۳۹۷ / ۰۹ / ۲۵
نام
قیمت فروش
میلگرد 12 A2/کیلوگرم
۳۲۳۰ تومان
تیرآهن 14/شاخه
۷۰۵۰۰۰ تومان
میلگرد 16
۳۶۵۰ تومان
تیرآهن 16
۷۲۴۰۰۰ تومان
تیرآهن 18
۸۴۳۰۰۰ تومان
میلگرد 14
۳۶۵۰ تومان
نقره(اونس/دلار)
۱۴.۶۴ دلار
پلاتین(اونس/دلار)
۷۸۷ دلار
روی(تن/دلار)
۲۵۵۱ دلار
مس(تن/دلار)
۶۱۳۸ دلار
فولاد(تن/دلار)
۳۲۵ دلار
آلومینیوم(تن/دلار)
۱۹۰۷ دلار
آخرین اخبار