آهن و فلزات
۱۳۹۷ / ۰۵ / ۳۰
نام
قیمت فروش
میلگرد 12 A2/کیلوگرم
۴۱۰۰ تومان
تیرآهن 14/شاخه
۷۴۳۰۰۰ تومان
میلگرد 16
۴۲۵۰ تومان
تیرآهن 16
۷۶۰۰۰۰ تومان
تیرآهن 18
۹۲۰۰۰۰ تومان
میلگرد 14
۴۲۵۰ تومان
نقره(اونس/دلار)
۱۴.۷۸ دلار
پلاتین(اونس/دلار)
۷۸۸ دلار
روی(تن/دلار)
۲۳۹۰ دلار
مس(تن/دلار)
۵۹۰۷ دلار
فولاد(تن/دلار)
۳۲۵ دلار
آلومینیوم(تن/دلار)
۲۰۱۷ دلار
آخرین اخبار