آهن و فلزات
۱۳۹۵ / ۱۰ / ۲۸
نام
قیمت فروش
میلگرد 12 A2/کیلوگرم
۱۵۳۰ تومان
تیرآهن 14/شاخه
۲۹۰۰۰۰ تومان
میلگرد 16
۱۶۳۰ تومان
تیرآهن 16
۳۵۵۰۰۰ تومان
تیرآهن 18
۴۲۲۰۰۰ تومان
میلگرد 14
۱۶۳۰ تومان
نقره(اونس/دلار)
۱۶.۹۱ دلار
پلاتین(اونس/دلار)
۹۸۷ دلار
روی(تن/دلار)
۲۷۴۶ دلار
مس(تن/دلار)
۵۸۷۱ دلار
فولاد(تن/دلار)
۳۲۵ دلار
آلومینیوم(تن/دلار)
۱۷۹۶ دلار