آهن و فلزات
۱۳۹۸ / ۰۹ / ۱۷
نام
قیمت فروش
میلگرد 12 A2/کیلوگرم
۴۵۵۰ تومان
تیرآهن 14/شاخه
۸۷۰۰۰۰ تومان
میلگرد 16
۴۷۵۰ تومان
تیرآهن 16
۱۰۷۰۰۰۰ تومان
تیرآهن 18
۱۳۰۰۰۰۰ تومان
میلگرد 14
۴۷۵۰ تومان
نقره(اونس/دلار)
۱۶.۶۲ دلار
پلاتین(اونس/دلار)
۸۹۸ دلار
روی(تن/دلار)
۲۲۳۷ دلار
مس(تن/دلار)
۶۰۲۹ دلار
فولاد(تن/دلار)
۳۲۵ دلار
آلومینیوم(تن/دلار)
۱۷۶۴ دلار
آخرین اخبار