آهن و فلزات
۱۳۹۸ / ۰۴ / ۰۴
نام
قیمت فروش
میلگرد 12 A2/کیلوگرم
۴۳۶۰ تومان
تیرآهن 14/شاخه
۷۲۰۰۰۰ تومان
میلگرد 16
۴۳۸۰ تومان
تیرآهن 16
۸۲۰۰۰۰ تومان
تیرآهن 18
۹۶۰۰۰۰ تومان
میلگرد 14
۴۳۸۰ تومان
نقره(اونس/دلار)
۱۵.۴۵ دلار
پلاتین(اونس/دلار)
۸۱۹ دلار
روی(تن/دلار)
۲۴۹۴ دلار
مس(تن/دلار)
۵۹۶۱ دلار
فولاد(تن/دلار)
۳۲۵ دلار
آلومینیوم(تن/دلار)
۱۷۹۹ دلار
آخرین اخبار