آهن و فلزات
۱۳۹۸ / ۱۱ / ۰۱
نام
قیمت فروش
میلگرد 12 A2/کیلوگرم
۴۹۴۰ تومان
تیرآهن 14/شاخه
۹۸۰۰۰۰ تومان
میلگرد 16
۵۱۶۰ تومان
تیرآهن 16
۱۱۴۰۰۰۰ تومان
تیرآهن 18
۱۳۵۰۰۰۰ تومان
میلگرد 14
۵۱۶۰ تومان
نقره(اونس/دلار)
۱۸.۰۷ دلار
پلاتین(اونس/دلار)
۱۰۲۱ دلار
روی(تن/دلار)
۲۴۴۹ دلار
مس(تن/دلار)
۶۲۵۳ دلار
آلومینیوم(تن/دلار)
۱۸۰۸ دلار
آخرین اخبار