آهن و فلزات
۱۳۹۸ / ۰۷ / ۲۸
نام
قیمت فروش
میلگرد 12 A2/کیلوگرم
۴۱۰۰ تومان
تیرآهن 14/شاخه
۷۸۵۰۰۰ تومان
میلگرد 16
۴۱۰۰ تومان
تیرآهن 16
۸۹۰۰۰۰ تومان
تیرآهن 18
۱۱۲۰۰۰۰ تومان
میلگرد 14
۴۱۰۰ تومان
نقره(اونس/دلار)
۱۷.۵۷ دلار
پلاتین(اونس/دلار)
۸۹۷ دلار
روی(تن/دلار)
۲۴۶۹ دلار
مس(تن/دلار)
۵۸۲۰ دلار
فولاد(تن/دلار)
۳۲۵ دلار
آلومینیوم(تن/دلار)
۱۷۴۹ دلار
آخرین اخبار