آهن و فلزات
۱۳۹۶ / ۰۳ / ۰۶
نام
قیمت فروش
میلگرد 12 A2/کیلوگرم
۱۵۲۰ تومان
تیرآهن 14/شاخه
۲۹۶۰۰۰ تومان
میلگرد 16
۱۵۹۰ تومان
تیرآهن 16
۳۶۲۰۰۰ تومان
تیرآهن 18
۴۳۶۰۰۰ تومان
میلگرد 14
۱۵۹۰ تومان
نقره(اونس/دلار)
۱۷.۴۲ دلار
پلاتین(اونس/دلار)
۹۶۷ دلار
روی(تن/دلار)
۲۶۴۴ دلار
مس(تن/دلار)
۵۶۶۴ دلار
فولاد(تن/دلار)
۳۲۵ دلار
آلومینیوم(تن/دلار)
۱۹۵۴ دلار
آخرین اخبار