آهن و فلزات
۱۳۹۹ / ۰۱ / ۲۱
نام
قیمت فروش
میلگرد 12 A2/کیلوگرم
۶۰۷۰ تومان
تیرآهن 14/شاخه
۱۲۲۰۰۰۰ تومان
میلگرد 16
۶۳۷۰ تومان
تیرآهن 16
۱۲۵۰۰۰۰ تومان
تیرآهن 18
۱۵۹۰۰۰۰ تومان
میلگرد 14
۶۳۷۰ تومان
نقره(اونس/دلار)
۱۵.۲۵ دلار
پلاتین(اونس/دلار)
۷۳۹ دلار
روی(تن/دلار)
۱۹۰۹ دلار
مس(تن/دلار)
۴۹۸۲ دلار
آلومینیوم(تن/دلار)
۱۴۵۴ دلار
آخرین اخبار