آهن و فلزات
۱۳۹۷ / ۰۲ / ۰۵
نام
قیمت فروش
میلگرد 12 A2/کیلوگرم
۲۶۰۰ تومان
تیرآهن 14/شاخه
۴۷۲۰۰۰ تومان
میلگرد 16
۲۶۲۰ تومان
تیرآهن 16
۵۶۶۰۰۰ تومان
تیرآهن 18
۷۰۰۰۰۰ تومان
میلگرد 14
۲۶۳۰ تومان
نقره(اونس/دلار)
۱۶.۵۲ دلار
پلاتین(اونس/دلار)
۹۱۵ دلار
روی(تن/دلار)
۳۱۴۰ دلار
مس(تن/دلار)
۶۹۷۸ دلار
فولاد(تن/دلار)
۳۲۵ دلار
آلومینیوم(تن/دلار)
۲۲۳۵ دلار
آخرین اخبار