آهن و فلزات
۱۳۹۶ / ۰۸ / ۲۷
نام
قیمت فروش
میلگرد 12 A2/کیلوگرم
۲۱۰۰ تومان
تیرآهن 14/شاخه
۴۳۳۰۰۰ تومان
میلگرد 16
۲۱۱۵ تومان
تیرآهن 16
۵۱۲۰۰۰ تومان
تیرآهن 18
۶۱۷۰۰۰ تومان
میلگرد 14
۲۱۱۵ تومان
نقره(اونس/دلار)
۱۷.۰۹ دلار
پلاتین(اونس/دلار)
۹۳۳ دلار
روی(تن/دلار)
۳۱۷۷ دلار
مس(تن/دلار)
۶۷۳۶ دلار
فولاد(تن/دلار)
۳۲۵ دلار
آلومینیوم(تن/دلار)
۲۱۰۸ دلار
آخرین اخبار