آهن و فلزات
۱۳۹۷ / ۰۷ / ۲۴
نام
قیمت فروش
میلگرد 12 A2/کیلوگرم
۴۴۳۰ تومان
تیرآهن 14/شاخه
۸۵۰۰۰۰ تومان
میلگرد 16
۴۵۳۰ تومان
تیرآهن 16
۸۵۰۰۰۰ تومان
تیرآهن 18
۹۵۸۰۰۰ تومان
میلگرد 14
۴۵۳۰ تومان
نقره(اونس/دلار)
۱۴.۶۳ دلار
پلاتین(اونس/دلار)
۸۴۲ دلار
روی(تن/دلار)
۲۶۵۱ دلار
مس(تن/دلار)
۶۲۹۱ دلار
فولاد(تن/دلار)
۳۲۵ دلار
آلومینیوم(تن/دلار)
۲۰۴۲ دلار
آخرین اخبار