آهن و فلزات
۱۳۹۹ / ۰۸ / ۰۷
نام
قیمت فروش
میلگرد 12 A2/کیلوگرم
۱۲۶۰۰ تومان
تیرآهن 14/شاخه
۲۴۷۰۰۰۰ تومان
میلگرد 16
۱۲۷۰۰ تومان
تیرآهن 16
۲۶۶۰۰۰۰ تومان
تیرآهن 18
۲۹۶۰۰۰۰ تومان
میلگرد 14
۱۲۷۰۰ تومان
نقره(اونس/دلار)
۲۳.۱۴ دلار
پلاتین(اونس/دلار)
۸۷۱ دلار
روی(تن/دلار)
۲۵۳۳ دلار
مس(تن/دلار)
۶۷۲۰ دلار
آلومینیوم(تن/دلار)
۱۸۰۸ دلار
آخرین اخبار