آهن و فلزات
۱۳۹۹ / ۰۴ / ۲۱
نام
قیمت فروش
میلگرد 12 A2/کیلوگرم
۹۸۰۰ تومان
تیرآهن 14/شاخه
۲۱۲۰۰۰۰ تومان
میلگرد 16
۱۰۰۰۰ تومان
تیرآهن 16
۲۲۳۰۰۰۰ تومان
تیرآهن 18
۲۶۲۰۰۰۰ تومان
میلگرد 14
۱۰۰۰۰ تومان
نقره(اونس/دلار)
۱۹.۰۷ دلار
پلاتین(اونس/دلار)
۸۵۶ دلار
روی(تن/دلار)
۲۱۹۱ دلار
مس(تن/دلار)
۶۴۱۷ دلار
آلومینیوم(تن/دلار)
۱۶۸۵ دلار
آخرین اخبار