آهن و فلزات
۱۳۹۶ / ۰۱ / ۰۹
نام
قیمت فروش
میلگرد 12 A2/کیلوگرم
۱۴۶۵ تومان
تیرآهن 14/شاخه
۲۸۶۰۰۰ تومان
میلگرد 16
۱۵۲۰ تومان
تیرآهن 16
۳۴۶۰۰۰ تومان
تیرآهن 18
۴۱۲۰۰۰ تومان
میلگرد 14
۱۵۲۵ تومان
نقره(اونس/دلار)
۱۸.۲ دلار
پلاتین(اونس/دلار)
۹۶۹ دلار
روی(تن/دلار)
۲۷۸۸ دلار
مس(تن/دلار)
۵۸۱۳ دلار
فولاد(تن/دلار)
۳۲۵ دلار
آلومینیوم(تن/دلار)
۱۹۳۳ دلار