آهن و فلزات
نام
قیمت فروش
میلگرد 16
۱۲۶۰۰ تومان
میلگرد 14
۱۲۶۰۰ تومان
تیرآهن 18
۳۰۰۰۰۰۰ تومان
تیرآهن 16
۲۴۹۰۰۰۰ تومان
تیرآهن 14/شاخه
۲۰۲۰۰۰۰ تومان
میلگرد 12 A2/کیلوگرم
۱۲۷۰۰ تومان
نقره(اونس/دلار)
۲۶.۰۲ دلار
پلاتین(اونس/دلار)
۱۲۱۷ دلار
روی(تن/دلار)
۲۷۹۷ دلار
مس(تن/دلار)
۸۹۸۸ دلار
آلومینیوم(تن/دلار)
۲۲۰۳ دلار
آخرین اخبار