مصالح ساختمانی
نام
قیمت فروش
هر کیلو ورق گالوانیزه 1
۲۵۸۰۰ تومان
هر کیلو ورق سیاه 8
۱۸۷۰۰ تومان
هر شاخه تیرآهن 20
۳۵۸۰۰۰۰ تومان
هر کیلو نبشی 5
۱۳۰۰۰ تومان
هر کیلو ناودانی 10
۱۳۲۰۰ تومان
هر کیلو تسمه 50x5
۱۴۳۰۰ تومان
آخرین اخبار