حبوبات و خشکبار
نام
قیمت فروش
لوبیا چیتی ممتاز بسته بندی 900 گرمی
۷۰۰۰ تومان
لوبیا چشم بلبلی بسته بندی 900 گرمی
۶۶۰۰ تومان
نخود بسته بندی 900 گرمی
۴۸۰۰ تومان
ماش سبز بسته بندی 900 گرمی
۶۷۰۰ تومان
لپه باقلا سبز بسته بندی 450 گرمی
۱۵۰۰۰ تومان
لپه آذرشهر بسته بندی 900 گرمی
۶۸۰۰ تومان
عدس درشت بسته بندی 900 گرمی
۶۹۰۰ تومان
زرشک بسته بندی 500 گرمی
۱۲۵۰۰ تومان
جو پوست کنده بسته بندی 900 گرمی
۲۰۰۰ تومان
جو بلغور بسته بندی 900 گرمی
۲۰۰۰ تومان
بادام با پوست درجه یک هر کیلو
۱۰۰۰۰ تومان
انجیر خشک معمولی درجه یک هر کیلو
۳۰۰۰۰ تومان
پسته اکبری درجه یک هر کیلو
۴۱۰۰۰ تومان
تخمه آفتابگردان ریز درجه یک هر کیلو
۷۰۰۰ تومان
گردو با پوست کاغذی درجه یک هر کیلو
۲۶۵۰۰ تومان
سویا آجیلی درجه یک هر کیلو
۵۹۰۰ تومان
برگ قیسی درشت درجه یک هر کیلو
۱۶۰۰۰ تومان
آلو بخارا ممتاز درجه یک هر کیلو
۱۵۰۰۰ تومان
آلبالو خشک درجه یک هر کیلو
۱۱۰۰۰ تومان
کشمش پلویی درجه یک هر کیلو
۶۵۰۰ تومان
آخرین اخبار