کاغذ و چاپ
نام
قیمت فروش
کاغذ گلاسه براق 100*70(250گرماژ)هانسول(کیلوگرم)
۲۸۸۰۰ تومان
کاغذ گلاسه براق 100*70(300گرماژ)هانسول(کیلوگرم)
۲۸۸۰۰ تومان
هر بسته کاغذ A5دبل آ(80 گرماژ)
۲۶۰۰۰ تومان
کاغذ تحریر 100*70(100گرماژ)اندونزی(هر بند)
۹۴۰۰۰۰ تومان
کاغذ تحریر 90*60 (70گرماژ) اندونزی(هر بند)
۵۲۰۰۰۰ تومان
کاغذ تحریر 100*70(70گرماژ) اندونزی(هر بند)
۶۲۰۰۰۰ تومان
هر بسته کاغذ A4دبل آ(80 گرماژ)
۸۵۰۰۰ تومان
کاغذ گلاسه براق100*70(90گرماژ)هانسول(کیلوگرم)
۲۸۳۰۰ تومان
کاغذ کاربن لس NCR) 60*90)(هر بند)
۶۲۰۰۰۰ تومان
کاغذ کاربن لس NCR) 70*100)(هر بند)
۷۸۰۰۰۰ تومان
آخرین اخبار