کد خبر: ۱۲۵۶۴۹
تاریخ انتشار: ۰۹ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۲:۲۹

احمد مرادی

نائب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی

هنگامی که از فساد سخن به میان می آید، هر کس که به هر نوعی در مسیر اجرای قانون انحراف ایجاد کند و از این انحراف قانونی به نفع جیب خودش کسب درآمد کند، مفسد است. اما اینکه میزان این انحراف چقدر باشد، چگونه سود ببرد، چه میزان به بیت المال زیان وارد کند و بازتاب آن در اذهان مردم و جهان چقدر باشد، به همان میزان اهمیت دارداما نکته مهم این جاست که نباید اجازه دهیم تخلفات عدهای معدود موجبات نارضایتی مردم را از نظام مقدس جمهوری اسلامی فراهم کند و خطاهای آنان بهپای نظام نوشته شود. این در حالی است که متاسفانه مفسدان در همه جا بچشم می خورند و در حالی که عواقب سنگینی در انتظار آنهاست، بازهم دست بردار نیسند. البته برخورد با دانهدرشتهای مفاسد اقتصادی از سوی دستگاه قضایی بارقههای امید را در دل مردم ایجاد کرده است که عزم جدی در برخورد با چپاول گران بیتالمال ایجاد شده است. وقتی دستگاه قضایی برخورد با مفاسد اقتصادی را از خود شروع کرد، این موضوع پیام مهمی برای تمامی کسانی است که چشم در گرو اموال بیتالمال دارند. خوشبختانه دستگاه قضایی و در رأس آن آیتالله رئیسی در این مدت نشان دادند برای بازپسگیری اموال بیتالمال
با هیچکس مدارا نخواهند کرد و همین مهم سبب شده که مردم شاهد این تغییر رویکرد در دستگاه قضایی باشند.

نکته مهم اینجاست که برخورد دستگاه قضا با متخلفان ادامهدار باشد و تمامی مفاسد اقتصادی در این عزم جدی دستگاه قضایی گرفتار شوند، چرا که اینگونه اقدامات بهطور حتم در جلوگیری از چپاول اموال بیتالمال بهطور حتم مؤثر خواهد بود و قدرت بازدارندگی بالایی دارد.

اکنون برخورد با مفاسد مورد تاکید مردم است و باید قاطعانه با افرادی که برای چپاول کردن بیتالمال و پر کردن جیب خودشان برنامهریزی میکنند، برخورد صورت گیرد و در این موضوع خودی و غیرخودی نباید ملاک باشد بلکه ملاک نوع عملکرد و حرکت در مسیر درست و صحیح است.

نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار